Login

Hydrotheek

Record nummer 1924878
Titel Representativiteit KRW Monitoringprogramma Grondwaterkwaliteit
toon extra info.
E.J.W. Wattel-Koekkoek ... [et al.]
Auteur(s) Wattel-Koekkoek, E.J.W.
Uitgever Bilthoven : RIVM
Jaar van uitgave 2009
Pagina's 117 p ill
Annotatie(s) RIVM-rapport 680721003. - Dit onderzoek werd verricht in opdracht van het ministerie van VROM, in het kader van het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit (M/680721/07/EA)
Online full text
Trefwoorden (cab) grondwaterverontreiniging / bodem / landgebruik / monitoring / kaderrichtlijn water / grondwaterkwaliteit
Rubrieken Grondwaterhydrologie
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Nederland heeft een monitoringprogramma opgesteld om te voldoen aan het voorschrift uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) om het grondwater regelmatig te meten. Dit KRW Monitoringprogramma Grondwaterkwaliteit (KMG) kan op een aantal punten worden verbeterd om het meer in lijn te brengen met de formele randvoorwaarden. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM en Deltares, in opdracht van het ministerie van VROM. Zo moet het conceptuele model nog worden beschreven, dat de interactie weergeeft tussen oppervlakkige afspoeling, grondwater en ecosystemen. Daarnaast wordt aanbevolen om op locaties waar het bovenste grondwater de kwaliteit van het oppervlaktewater en ecosystemen beinvloedt, de surveillance- en de operationele monitoring uit te breiden met meetpunten in de bovenste paar meter van het grondwater. Voor een representatieve verdeling van de metingen is het raadzaam de ruimtelijke indeling van de meetpunten over Nederland te baseren op grondsoort, landgebruik en hydrologische situatie. Tot slot kan de beoordeling van de waterkwaliteit betrouwbaarder worden door meer bestaande meetpunten in te zetten.
Betrokken instanties Deltares
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Ministerie van VROM, Directoraat-Generaal Milieubeheer
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.