Login

Hydrotheek

Record nummer 1925835
Titel Road-map normstelling : normafleiding voor genotoxisch carcinogene stoffen : humaan-toxicologische risicogrenzen en het MTR
toon extra info.
C.E. Smit ... [et al.]
Auteur(s) Smit, C.E.
Uitgever Bilthoven : RIVM
Jaar van uitgave 2009
Pagina's 20 p
Titel van reeks RIVM-rapport / Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (601782027/2009)
Annotatie(s) Dit onderzoek werd verricht in opdracht van Directoraat-Generaal Milieubeheer, Directie Risicobeleid,in het kader van het project (Inter)nationale Normstelling Stoffen
Online full text
Trefwoorden (cab) verontreiniging / toxicologie / carcinogenese / carcinogenen / genotoxiciteit / risicoschatting / kwaliteitsnormen / ecotoxicologie
Rubrieken Carcinogenese, mutagenese, teratologie, reproductietoxiciteit / Milieutoxicologie, ecotoxicologie
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Humaan- en ecotoxicologische risicogrenzen zijn de basis voor het afleiden van normen voor chemische stoffen voor bodem, water en lucht. De overheid hanteert deze kwaliteitsnormen bij de uitvoering van het (inter)nationale stoffenbeleid. Voor humane risico's van genotoxische carcinogenen accepteert de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) een kans op kanker van ten hoogste een op een miljoen per leven. Dit is 100 maal strenger dan het maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR) voor de mens van een op 10.000 per leven in de officiele Nederlandse beleidsdocumenten. Als gevolg hiervan werken verschillende beleidskaders met een uiteenlopende interpretatie van het begrip MTR. Dit rapport licht de achtergronden van het probleem toe. Het RIVM doet aanbevelingen om de onduidelijkheid op te heffen rond de definitie van het MTR voor deze groep van stoffen.
Betrokken instanties Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.