Login

Hydrotheek

Record nummer 1929387
Titel Evaluatie van het reguliere oppervlaktewatermeetnet van RWS : de landelijke monitoring van RWS is getoetst aan afspraken binnen BKMW
toon extra info.
[Grontmij/Aquasense]
Auteur(s) Grontmij/Aquasense
Uitgever [S.l.] : RWS WD
Jaar van uitgave 2009
Pagina's 68 p ill
Annotatie(s) Toetsing van MWTL aan BKMW (2002-2008). - Versienummer 275455 (projectnummer Grontmij/Aquasense)
Online full text
Trefwoorden (cab) waterkwaliteit / oppervlaktewater / grondwater / samenstelling / monitoring / normen / oppervlaktewaterkwaliteit / aquatische ecologie / grondwaterkwaliteit
Rubrieken Waterkwaliteit
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Eén van de voorwaarden om de BKMW toe te kunnen passen is het uitvoeren van een adequaat monitoringprogramma voor Rijkswaterstaat Waterdienst. In deze rapportage is invulling gegeven aan de landelijke monitoring van Rijkswaterstaat, de zogenaamde ‘MWTL’ (Monitoring Waterstaatskundige Toestand des Lands). Op basis van de meetgegevens van 2005 - 2008 van 96 zoete en zoute meetlocaties is gekeken naar welke stoffen daarin ontbreken en of er stoffen uit het meetnet verwijderd mogen worden voor de monitoring in 2010. Uitgangspunt hierbij is dat stoffen die na een aansluitende monsterperiode van 3 jaar niet zijn aangetoond, niet meer gemonitord hoeven te worden. Hierbij is rekening gehouden met de gehanteerde rapportagegrenzen. Op grond van deze afwegingen mogen 11 stoffen van het landelijke meetnet van 2010 worden uitgesloten en zouden 28 stoffen moeten worden toegevoegd
Betrokken instanties Rijkswaterstaat Waterdienst
Grontmij|AquaSense
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.