Login

Hydrotheek

Record nummer 1930808
Titel Waterkwaliteitsontwikkelingen in de Westerplas op Schiermonnikoog van 1993 tot en met 2008
toon extra info.
T.H.L. Claassen & I. Meijer-Bielenin
Auteur(s) Claassen, T.H.L. ; Meijer-Bielenin, I.
Uitgever Leeuwarden : Wetterskip Fryslân
Jaar van uitgave 2010
Pagina's 32 p ill
Online full text
Trefwoorden (cab) waterkwaliteit / oppervlaktewater / plassen / eutrofiëring / verdroging / grondwaterwinning / oppervlaktewaterkwaliteit / nederlandse waddeneilanden / friesland
Rubrieken Waterkwaliteit / Grondwaterhydrologie
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Voor de drinkwatervoorziening op Schiermonnikoog wordt van oudsher grondwater gewonnen in de Hertenbosvallei. Sinds 1996 is die winning gedeeltelijk verplaatst naar de Westerplas, in november 1996 is de winning in het Westerplasgebied in gebruik genomen. Om ook daar verdrogingsproblemen te voorkomen werd vanaf eind 1996 water uit de Banckspolder naar de Westerplas verpompt. Deze twee nieuwe activiteiten (grondwaterwinning en inlaat van polderwater) leidden al snel tot berichten van verzoeting en eutrofiëring van de Westerplas. De inlaat van polderwater is eind 2006 gestopt, grondwaterwinning aldaar vindt nog steeds plaats. De vraag is nu welke verandering van de waterkwaliteit (inzake verzoeting en eutrofiëring) in de Westerplas zich heeft voorgedaan, wat daarvan de mogelijke oorzaken zijn en of die verandering is gestopt na beëindiging van inlaat van polderwater. Hoewel geen systematische en intensieve waterkwaliteitsmonitoring heeft plaats gevonden, wordt toch geprobeerd enige helderheid te schaffen in het troebele water van deze duinplas.
Betrokken instanties Wetterskip Fryslân
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.