Login

Hydrotheek

Record nummer 1931952
Titel Beleidsondersteunend onderzoek plantgezondheid BO-06 : m.i.v. 2010: beleidsondersteunend onderzoek agroketens en visserij, onderbouwing wet- en regelgeving (BO-12.07) : resultaten 2009 : Kaderrichtlijn water, emissiereductie & beoordelingsmethodieken toelating gewasbeschermingsmiddelen (BO-06-006, BO-06-009 & BO-06-010)
toon extra info.
Piet Boonekamp
Auteur(s) Boonekamp, P.
Uitgever Wageningen : Plant Research International
Jaar van uitgave 2010
Pagina's [29] p
Online full text
Trefwoorden (cab) gewasbescherming / plagenbestrijding / plantenziektebestrijding / drift / fruitteelt / boomteelt / akkerbouw / oppervlaktewater / grondwater / waterkwaliteit / waterzuivering / landbouwbeleid / pesticidenresiduen / vollegrondsteelt / oppervlaktewaterkwaliteit / kaderrichtlijn water
Rubrieken Plant- en gewasbescherming (algemeen) / Waterkwaliteit
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Ruim zes jaar loopt het beleidsondersteunende onderzoeksprogramma Plantgezondheid. De resultaten zijn vervat in 20 verslagen: Effects of different exposure regimes of an insecticide on freshwater outdoor microcosms; Development of Dutch exposure scenarios for aquatic organisms; A Geographic Information System (GIS)-based study on regional pesticide deposition; Development of a methodology to assess atmospheric deposition on surface waters; Surface water monitoring results in the authorisation of plant protection products; Ontwikkeling van een doppenclassificatiesysteem in de fruitteelt; Onderbouwing van drift en driftreducerende maatregelen in de fruitteelt; Driftreductie bij bespuitingen in laanbomen; Drift en depositie bij (precisie) toedieningstechnieken in de akkerbouw, bollen- en fruitteelt; Ondersteuning ‘Schone Bronnen’ door oplossen waterkwaliteitsproblemen; Vermindering puntbelastingen van middelen uit de open teelten; Zuiveren recirculatiewater in de rozenteelt; The Species Sensitivity Distribution approach in the risk assessment for pesticides; Development of CASCADE-TOXSWA model to assess exposure at catchment scale; Development and validation of methods for the estimation of spray drift deposition on surface water; Revision of the FOCUS groundwater scenarios; Exposure assessment for soil organisms at EU level; Knowledge development on spray drift deposition and the effect on non-target plants; Modelling emissions of plant protection products from protected cultivation to surface water; Development of the new Dutch environmental indicator for plant protection products.
Betrokken instanties Plant Research International (PRI)
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.