Login

Hydrotheek

Record nummer 1933933
Titel Provinciaal beleidskader stedelijk waterbeheer
toon extra info.
samengest. door: Provincie Limburg i.s.m. Waterschap Peel en Maasvallei ... [et al.]
Auteur(s) Provincie Limburg, Maastricht, Waterschap Peel en Maasvallei
Uitgever Maastricht : Provincie Limburg
Jaar van uitgave 2006
Pagina's 40 p ill
Online full text
Trefwoorden (cab) waterbeleid / watersystemen / stedelijke gebieden / provincies / limburg
Rubrieken Waterbeleid
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Vanuit haar rol als regionaal regisseur geeft de Provincie Limburg in het voorliggend beleidskader aan hoe oude en nieuwe stedelijke wateropgaven bij elkaar komen in een samenhangende visie op beleidsdoelen en beleidsaanpak in het stedelijk waterbeheer. Daarmee wordt tevens een basis gelegd voor het regionaal overleg over de voortgang in de stedelijke wateropgave, de zogenaamde waterpanels. De Provincie hanteert bij de formulering van het beleidskader en de invulling van haar eigen taken en verantwoordelijkheden drie strategische uitgangpunten. 1. 'Ieder zijn deel, samen sterk' betekent dat van elke Limburgse overheid verantwoordelijkheid voor haar bijdrage aan de stedelijke wateropgaven wordt verwacht, tezamen leidend tot een robuuste en samenhangende Limburgse aanpak. 2. 'Voortvarende en realistische aanpak' geeft aan dat ambitieuze maar haalbare beleidsdoelen worden gesteld en dat maatregelen doelmatig dienen te zijn. 3. '(Ruimtelijke) kansen benutten' benadrukt dat aanpak van de wateropgaven in het bredere perspectief van de ruimtelijke ontwikkeling kansen biedt om maatschappelijke doelen gecombineerd te verwezenlijken.
Betrokken instanties Provincie Limburg
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.