Login

Hydrotheek

Record nummer 1937244
Titel Surface water intended for the abstraction of drinking water after use of plant protection products on hard surfaces : evaluation of plant protection products
toon extra info.
J.B.H.J. Linders, A.M.A. van der Linden, Y.J. Stienstra
Auteur(s) Linders, J.B.H.J. ; Linden, A.M.A. van der ; Stienstra, Y.J.
Uitgever Bilthoven : RIVM
Jaar van uitgave cop. 2010
Pagina's 52 p fig., tab
Annotatie(s) RIVM report 601450021/2010. - Performed by order and for the account of the Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment, within the framework of the project 'Risicobeoordelingsmethodologie'
Online full text
Trefwoorden (cab) oppervlaktewater / waterkwaliteit / drinkwater / waterverontreiniging / herbiciden / pesticidenresiduen / glyfosaat / monitoring / bestrating
Rubrieken Waterkwaliteit / Watervoorziening / Plant- en gewasbescherming (algemeen)
Publicatie type Boek
Taal Engels
Toelichting In oppervlaktewater is de aanwezigheid van actieve stoffen van gewasbeschermingsmiddelen in concentraties boven acceptabele drinkwaterniveaus vastgesteld. Om de drinkwatervoorziening te beschermen is een instrument ontwikkeld om de concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater te schatten na de toepassing op verhardingen. Tot nu toe bestond een dergelijke methodiek nog niet in het Nederlandse beoordelingsinstrumentarium voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen op basis van de EU-Richtlijn 91/414/EC. Het voorstel beschreven in dit rapport behelst een beslisboom met een getrapte benadering. De basis vormt de veronderstelling dat er een relatie bestaat tussen de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen en de gevonden concentratie in ontvangende oppervlaktewateren. De methodiek kan worden gebruikt om te beoordelen of drinkwater, bereid uit dit oppervlaktewater, een te hoge concentratie aan residuen van deze middelen bevat. De ervaringen met een bestaande actieve stof, glyfosaat, zijn gebruikt om te anticiperen op evaluaties voor nieuwe stoffen.
Betrokken instanties Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Ministerie van VROM, Directoraat-Generaal Milieubeheer
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.