Login

Hydrotheek

Record nummer 1938990
Titel Uitbreiding modelinstrumentarium en scenario analyse Quarles van Ufford
toon extra info.
E. Hermans, P. Droogers, W.W. Immerzeel
Auteur(s) Hermans, E. ; Droogers, P. ; Immerzeel, W.W.
Uitgever Wageningen : FutureWater
Jaar van uitgave 2009
Pagina's 34 p ill
Titel van reeks FutureWater rapport (81)
Annotatie(s) Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, Co-financiering BSIK Klimaat voor Ruimte
Online full text
Trefwoorden (cab) polders / watersystemen / kwel / oppervlaktewater / hydrologie / klimaatverandering / simulatiemodellen / afvoer / land van maas en waal / gelderland
Rubrieken Hydrologie
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Dit rapport bevat de resultaten van een vervolgonderzoek met het modelinstrumentarium FutureViewR voor de polder Quarles van Ufford bij Tiel ten zuiden van de Waal. In FutureViewR is een modellenlijn uitgezet om meer inzicht te verkrijgen in hydrologisch processen, die verder gaan dan de klassieke aanpak gericht op open water alleen. Onderwerpen als kwel en wegzijging van en naar de grote rivieren, droogte, wateroverlast en wateraanvoer zijn bestudeerd voor zowel de huidige situatie als voor het toekomstige klimaat. De polder Quarles van Ufford is hierbij gebruikt als demonstratiegebied.Het bestaande model is op een aantal punten aangepast om de hydrologische processen beter te simuleren. Tevens is met het model onderzocht in hoeverre het gebruik van regenradar effect heeft op de hydrologie. Tenslotte is het verbeterde model gebruikt om een tweetal gecombineerde klimaat- en landgebruiksscenario’s voor de toekomst door te rekenen.
Betrokken instanties Waterschap Rivierenland
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.