Login

Hydrotheek

Record nummer 1939206
Titel Golfoploopmetingen: beschouwingen over een meetprogramma met een golfoploopmeter op de Pettemer zeewering
toon extra info.
J.J.W. Seijffert
Auteur(s) Seijffert, J.J.W.
Uitgever [S.l.] : Centrum voor Onderzoek Waterkeringen
Jaar van uitgave 1979
Pagina's [24] p
Annotatie(s) S-79.021
Online full text
Trefwoorden (cab) dijken / hoogte / hydrodynamica / meting / hoogwaterbeheersing / golven / waterstand / kop van noord-holland
Rubrieken Waterbouwkunde / Hydrologie
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Bij de bepaling van de kruinhoogte van een waterkerende dijk is de golfoploop steeds van belang als er tegen het talud een golfaanval van betekenis kan voorkomen. Veelal is de invloed van de golfoploop op de kruinhoogte groter dan van andere belangrijke factoren, zoals bodemdaling, zetting en seiches, en in geval van zware golfaanval zelfs groter dan de invloed van de verhoging van de waterstand door opwaaiing. In februari 1979 zijn metingen verricht bestaande uit simultane waarnemingen van windgolf, golfoploop, waterstand en wind. De waarnemingen geschiedden in meetreeksen van 30 minuten. Het doel van de golfoploopmeting is om de experimenteel gevonden wetmatigheden, waaraan de golfoploop voldoet, door natuurmetingen te toetsen.
Betrokken instanties
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.