Login

Hydrotheek

Record nummer 1945878
Titel Verkenning van het maatschappelijk en beleidsmatig draagvlak voor het afvoeren van membraanconcentraat : verslag
toon extra info.
projectleider: M. Klinge ; projectdirecteur: M.P. Grimm
Auteur(s) Klinge, M. ; Grimm, M.P.
Uitgever Deventer : Witteveen+Bos
Jaar van uitgave 1997
Pagina's 8, [6] bl
Annotatie(s) In opdracht van NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
Online full text
Trefwoorden (cab) milieueffectrapportage / vergunningen / alternatieve kosten / filtratie / noord-holland / Nederland
Rubrieken Milieubescherming / Waterkwaliteit
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) heeft het voornemen om in de toekomst op de locatie te Andijk membraanfiltratietechnieken te gaan toepassen. Het voornemen om het restproduct van de hyperfiltratie, het zogenaamde membraanconcentraat, terug te voeren naar het IJsselmeer is onderwerp van een vrijwillige milieueffectrapportage. Recentelijk heeft PWN besloten om de m.e.r.-procedure voorlopig stop te zetten. De belangrijkste reden hiervoor is de constatering dat er tot op heden geen aanleiding is om te veronderstellen dat het opstellen van het MER zal leiden tot het beoogde doel, namelijk afgifte van een vergunning om het membraanconcentraat terug te voeren naar het IJsselmeer. Dit heeft PWN doen besluiten tot een wat andere benadering (hetgeen ook mogelijk is omdat de voorgenomen activiteit niet MER-plichtig is), waarbij de betrokken instanties meer in de gelegenheid gesteld worden om actief mee te denken aan oplossingen die zowel technisch als bestuurlijk haalbaar zijn. Aan Witteveen+Bos is gevraagd dit alternatieve traject vorm te geven en uit te werken.
Betrokken instanties Witteveen+Bos
PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.