Login

Hydrotheek

Record nummer 1946733
Titel EU Kaderrichtlijn Water : verkenning van de aanwijzing van Nederlandse wateren als 'artificial' of 'heavily modified'
toon extra info.
projectleider: C.M. Lorenz ; projectdirecteur: M.P. Grimm
Auteur(s) Lorenz, C.M. ; Grimm, M.P.
Uitgever Deventer : Witteveen+Bos
Jaar van uitgave 2001
Pagina's 73 p
Annotatie(s) In opdracht van: RIZA
Online full text
Trefwoorden (cab) waterkwaliteit / waterbeleid / kaderrichtlijn water
Rubrieken Waterbeleid
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is tot stand gekomen. Hierbij is het begrip 'Heavily Modified Waters' (HMW) oftewel "sterk veranderd water" geintroduceerd. Dit begrip heeft te maken met de haalbaarheid van één van de doelstellingen van de KRW: het bereiken van een 'Good Ecological Status' (GES) voor ‘natuurIijke’ ('natural) wateren. Het GES wijkt in lichte mate af van de natuurlijke, onverstoorde staat. Voor kunstmatige ('artificial) wateren en voor HMW wateren is zo’n GES niet bereikbaar. Daarvoor geldt een aangepaste doel: het bereiken van een ‘Good Ecologial PotentiaI’ (GEP). Het GEP wijkt in lichte mate af van de aangepaste referentie: het maximaal ecologisch potentieel (MEP). Er is een procedure in de vorm van een stroomschema ontwikkeld waarmee bepaald kan worden of wateren als HMW of 'naturaI' aangewezen kunnen worden en wat de bijbehorende doelstelling (GEP of GES) moet zijn. Met deze procedure is thans nog geen ervaring opgedaan.
Betrokken instanties Witteveen+Bos
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA)
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.