Login

Hydrotheek

Record nummer 1951991
Titel Beschouwing van de resultaten van de celproeven van het systematisch kade-onderzoek
toon extra info.
Centrum voor Onderzoek Waterkeringen
Auteur(s) Centrum voor Onderzoek Waterkeringen
Uitgever [S.l.] : Centrum voor Onderzoek Waterkeringen
Jaar van uitgave 1975
Pagina's [48] p
Annotatie(s) 74.096
Online full text
Trefwoorden (cab) dijken / stabiliteit / veiligheid / lagenstructuur / sterkte testen / bodemonderzoek / representatieve monstername
Rubrieken Waterbouwkunde
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting De beoordeling van een kade vindt plaats, nadat uit een vooronderzoek een indruk is verkregen van de lagenopbouw en de profielvorm. Voor die kadegedeelten, waarvan aan de stabiliteit wordt getwijfeld, vindt een stabiliteitsonderzoek plaats. Hiertoe wordt voor een profiel, dat representatief geacht wordt voor het beschouwde kadegedeelte, een glijvlakberekening gemaakt. De laagverdeling berust op visuele waarnemingen aan de gemaakte boringen, waarbij de sterkte-eigenschappen worden verkregen door in het laboratorium een aantal monsters uit iedere laag te beproeven. Het stochastische karakter van de ingevoerde grootheden, randvoorwaarden en schematisaties wordt hierbij onderkend en getracht is een schatting te geven van de mate, waarin de verschillende onzekerheden hun invloed hebben op de evenwichtsfactor. Hierbij is van een aantal aannames uitgegaan, zoals nog niet erg betrouwbare frequentieverdelingen en foutschattingen. Bij het voortschrijden van het onderzoek komen echter steeds meer gegevens omtrent deze grootheden ter beschikking, zodat een bezinning van destijds gemaakte aannamen van tijd tot tijd zinvol en noodzakelijk is. Ook is, door de groeiende ervaring, bezinning noodzakelijk met betrekking tot de wijze waarop het onderzoek thans wordt uitgevoerd. In deze nota zal aandacht besteed worden aan de vraag in hoeverre het sterktegedrag van een bepaald aantal monsters werkelijk representatief is voor het sterktegedrag van de laag waaruit ze afkomstig zijn. Tevens worden aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek om enerzijds vragen te beantwoorden, waarop in deze nota door gebrek aan gegevens niet kan worden ingegaan en anderzijds om de in deze nota getrokken conclusies nader te toetsen.
Betrokken instanties
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.