Login

Hydrotheek

Record nummer 1960688
Titel Verbrakking polder Westzaan : een quickscan van referentieprojecten
toon extra info.
A.J. van der Graaf
Auteur(s) Graaf, A.J. van der
Uitgever Haren : Koeman en Bijkerk
Jaar van uitgave 2007
Pagina's 32 p ill
Titel van reeks Rapport / Koeman en Bijkerk (2007-083)
Online full text
Trefwoorden (cab) brakwater / polders / referentienormen / aquatische ecologie / veengebieden / wateraanvoer / zaanstreek / noord-holland
Rubrieken Waterbeheer (algemeen) / Aquatische ecologie
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Dit rapport behandelt een door Koeman en Bijkerk, in opdracht van het Staatsbosbeheer, uitgevoerde quickscan van mogelijke referentieprojecten voor de voorgenomen verbrakking van een deel van de polder Westzaan. Brak laagveen en de daarbij behorende habitattypes (Veenmosrietland, Moerasheide, Brakke rietruigtes, Brakke graslanden) en diersoorten (Noordse Woelmuis, Roerdomp) zijn erg zeldzaam in Europa. In polder Westzaan wordt geprobeerd om deze habitattypes, die nog wel aanwezig zijn maar in kleine oppervlaktes, te behouden en uit te breiden door de inlaat van brak water, gecombineerd met baggerwerkzaamheden. In dit rapport zijn projecten bekeken die als referentie kunnen dienen.
Betrokken instanties Staatsbosbeheer (SBB)
Koeman en Bijkerk bv : ecologisch onderzoek en advies
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.