Login

Hydrotheek

Record nummer 1980198
Titel Aanvullende bodemfysische gegevens voor BIS-Nederland
toon extra info.
M. Knotters ... [et al.]
Auteur(s) Knotters, M. ; Brus, D.J. ; Verzandvoort, S.J.E. ; Heinen, M.
Uitgever Wageningen : Alterra
Jaar van uitgave 2011
Pagina's 33 p
Pagina's 1 online resource (33 p.)
Titel van reeks Alterra-rapport (ISSN 1566-7197 ; 2245)
Annotatie(s) Dit onderzoek is uitgevoerd binnen het kader van programma BIS 2014 in het opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. - Projectcode [BO-11-017-012]
Online full text
Op papier Haal het document, vind aanverwante informatie of gebruik andere SFX-diensten
Trefwoorden (cab) bodemfysica / bodemwater / bodemwaterretentie / bemonsteren / schaalverandering
Rubrieken Bodemfysica
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Waterretentie- en doorlatendheidskarakteristiek worden gebruikt in simulatiemodellen voor water- en stoftransport in de onverzadigde zone. De gegevens worden gebruikt in studies naar voedsel- en biomassaproductie, het gebruik van bodem en water als grondstoffen, de emissie van broeikasgassen, het risico van uitspoeling van vervuilende stoffen naar het grond- en oppervlakte-water, en de gevolgen van klimaatverandering voor het stedelijk gebied, infrastructurele werken en andere vormen van ruimte-gebruik. Momenteel zijn er onvoldoende gecertificeerde gegevens van bodemfysische karakteristieken beschikbaar om een vlakdekkend ruimtelijk gegevensbestand van bodemfysische karakteristieken voor Nederland te maken. Dit onderzoek heeft als doel om een plan te maken voor de verzameling van aanvullende bodemmonsters voor laboratoriumbepalingen van bodemfysische karakteristieken (waterretentiekarakteristiek en doorlatendheidskarakteristiek). Het aantal eenheden waarvoor ruimtelijke opschaling mogelijk moet zijn bedraagt maximaal 2364. Er zijn echter gecertificeerde gegevens van 96 monsters beschikbaar in het bestand Priapus. Het is niet haalbaar om voor alle 2364 eenheden monsters te verzamelen, maar met latin hypercube sampling kan wel worden bereikt dat er gegevens zijn voor alle textuurklassen, klassen van gehalten aan organische stof, en afzettingsmilieus. Als de aanvullende steekproef boven- en ondergronden en verschillende afzettingsmilieus moet vertegenwoordigen, en het aantal monsters per klasse ten minste twee moet bedragen, dan is de minimale steekproefomvang 50 steekproeflocaties
Betrokken instanties Alterra WUR
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.