Login

Hydrotheek

Record nummer 1992375
Titel artikel MKBA waterveiligheid 21e eeuw : optimale beschermingsniveaus voor dijkringen
Bron Ruimtelijke veiligheid en risicobeleid
Auteur(s) Kind, J. ; Gauderis, J. ; Duits, M. ; Bak, C.
Deel(Jaar)Nummer 3(2012)6/7
Paginering 37 - 44
Online full text
Trefwoorden (cab) waterbeheer / openbare veiligheid / dijken / hoogwaterbeheersing / kosten-batenanalyse / economische analyse / bescherming
Rubrieken Waterbeheer (algemeen) / Waterbouwkunde
Publicatie type Artikel
Taal Nederlands
Toelichting In het Nationaal Waterplan is aangegeven dat een analyse van slachtofferrisico’s en een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) zullen worden uitgevoerd ten behoeve van de onderbouwing van geactualiseerde waterveiligheidsnormen. Deze analyses zijn door Deltares uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De rapporten zijn in november 2011 door de Staatssecretaris van I&M aan de Tweede Kamer aangeboden. In de MKBA Waterveiligheid 21e eeuw (WV21) zijn economisch optimale beschermingsniveaus voor primaire waterkeringen berekend. Hiervoor is uitgegaan van de kosten van dijkverhoging (lees versterking) en de gevolgen (in brede zin) van een overstroming. De MKBA wijst op drie gebieden waar het economisch efficiënt is om de normen in de periode tot 2050 te verhogen. Dat zijn het rivierengebied, delen van de regio Rijnmond - Drechtsteden en Almere. De MKBA geeft geen ondersteuning voor de aanbeveling om het algehele beschermingsniveau voor alle gebieden in Nederland met minimaal een factor 10 te verhogen, zoals eerder door de (tweede) Deltacommissie in 2008 aan het kabinet werd geadviseerd.
Betrokken instanties HKV Lijn in Water
Deltares
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.