Login

Hydrotheek

Record nummer 1998047
Titel Verspreiden van bagger op het land in klei- en veengebieden
toon extra info.
J. Harmsen ... [et al.]
Auteur(s) Harmsen, J. ; Rietra, R.P.J.J. ; Groenenberg, J.E. ; Lahr, J. ; Toorn, A. van den ; Zweers, H.J.
Uitgever Wageningen : Alterra
Jaar van uitgave 2012
Pagina's 150 p graf., tab
Pagina's 1 online resource (150 p. ) graf., tab
Titel van reeks Alterra-rapport (ISSN 1566-7197 ; 2282)
Annotatie(s) Onderzoek uitgevoerd in het kader van het Beleidsondersteunend Onderzoek van het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). - Projectcode BO-11-002
Online full text
Op papier Haal het document, vind aanverwante informatie of gebruik andere SFX-diensten
Trefwoorden (cab) baggeren / sloten / veengronden / zware kleigronden / landbouwgrond / bodemkwaliteit / bodemverontreiniging / inventarisaties
Rubrieken Bodemverontreiniging / Bodemchemie
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting De meeste baggerspecie, inclusief licht verontreinigde baggerspecie die vrijkomt bij onderhoud van watergangen, wordt verspreid op landbouwpercelen. Het in dit rapport beschreven onderzoek is opgezet om op praktijkschaal na te gaan of op dit moment de praktijk van het verspreiden van licht verontreinigde bagger meetbare effecten heeft veroorzaakt en aan te geven wat er in de toekomst kan worden verwacht bij voortzetting van de huidige praktijk. De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat in de onderzochte klei- en veengebieden de praktijk van verspreiden van baggerspecie niet heeft geleid tot een sterke achteruitgang van de bodem. Achteruitgang is echter wel mogelijk als de praktijk van verspreiden meer opschuift in de richting van de kwaliteit die maximaal is toegestaan. Op basis van het onderzoek worden diverse aanbevelingen voor het beleid gemaakt.
Betrokken instanties Alterra WUR
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.