Login

Hydrotheek

Record nummer 2003062
Titel Evaluatie bodem- en grondwatermeetnet provincie Zuid-Holland
toon extra info.
R.P.J.J. Rietra, J.C.H. Voogd, D.J. Brus
Auteur(s) Rietra, R.P.J.J. ; Voogd, J.C.H. ; Brus, D.J.
Uitgever Wageningen : Alterra
Jaar van uitgave 2007
Pagina's 47 p fig., tab
Titel van reeks Alterra-rapport (ISSN 1566-7197 ; 1493)
Annotatie(s) In opdracht van de Provincie Zuid-Holland
Online full text
Trefwoorden (cab) bodemwater / grondwater / bodemkwaliteit / waterkwaliteit / monitoring / zuid-holland
Rubrieken Bodemfysica / Grondwaterhydrologie
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting In opdracht van de provincie Zuid-Holland zijn de bodem- en grondwaterkwaliteitsdata afkomstig van de provinciale meetnetten geëvalueerd. Hiervoor zijn trends in de bodem- en grondwaterkwaliteit in de periode 1990-2006 berekend. Significante veranderingen en betrouwbaarheidsgrenzen zijn berekend per locatie en filter. De gegevens zijn voor elke parameter geaggregeerd per grondwaterzone (Maas en Rijn, en bij Rijn een indeling in zoet, zout en duin) en diepte (freatisch, 5-15 en 15-30m). De kwaliteit van de gegevens is gecontroleerd door de berekening van de ionenbalansen, en vergelijking en correlaties tussen parameters. Er zijn geen relaties gezocht tussen bodem- en grondwater omdat de gegevens op het moment van opdrachtverlening nog niet waren geïntegreerd in één dataset. Het aantal grondwatermonsters uit het bodemmeetnet waarvoor een ionenbalans berekend kan worden is zeer beperkt door het beperkt aantal bepaalde parameters in veel grondwatermonsters. Voor de grondwatermonsters waarvoor ionenbalansen berekend konden worden, en grondmonsters waarvoor via vergelijkingen en correlaties naar uitbijters is gezocht, zijn geen belangrijke fouten gevonden. Voor een aantal parameters zijn significante trends gevonden per zone: vooral bij sulfaat in grondwater. Het aantal relevante trends, dat wil zeggen een jaarlijkse toe- of afname groter dan 5% van de streefwaarde is beperkt tot fosfaat in dieper grondwater in de zone zoet en zout.
Betrokken instanties Alterra WUR
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.