Login

Hydrotheek

Record nummer 2005719
Titel Werk aan de delta Deltaprogramma 2013 : de weg naar deltabeslissingen
Uitgever Den Haag : Ministerie van Infrastructuur en Milieu [etc.]
Jaar van uitgave 2012
Pagina's 112 p + 18 bijl ill
Online full text
Trefwoorden (cab) waterbeheer / dijken / duinen / kustgebieden / delta's / veiligheid / hoogwaterbeheersing / waterbeleid
Rubrieken Waterbouwkunde / Waterbeleid
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting De Nederlandse delta is goed beschermd, maar nog niet robuust genoeg. Recente gebeurtenissen onderstrepen dat: in 2011 ondervonden vele bedrijfstakken schade door langdurige droogte en begin 2012 was er op sommige plaatsen dreiging door het hoge water. Het Deltaprogramma bevestigt dit beeld: het op orde houden van de waterkeringen, het actualiseren van de waterveiligheidsnormen en het op peil houden van de zoetwatervoorziening leiden tot een miljardenopgave in de komende decennia.1 Voor adequate hoogwaterbescherming en zoetwatervoorziening zijn en blijven verder onderzoek en innovaties, richtinggevende besluiten, voortvarende uitvoering en gedegen onderhoud nodig. Dit alles gezamenlijk door het Rijk, waterschappen, provincies en gemeenten, met inbreng van maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven, en onder regie van de deltacommissaris. Daadkracht en draagvlak staan centraal in de aanpak. Dat is de kern van het Deltaprogramma.
Betrokken instanties Rijkswaterstaat, Directoraat-Generaal
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.