Login

Hydrotheek

Record nummer 2011953
Titel Wateragenda Zuid-Holland 2012-2015
toon extra info.
[Jan Lemkes, Jeroen Delmeire, Annelies Wegenwijs]
Auteur(s) Lemkes, J. ; Delmeire, J. ; Wegenwijs, A.
Uitgever Rotterdam [etc.] : Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard [etc.]
Jaar van uitgave 2012
Pagina's 61 p
Online full text
Trefwoorden (cab) waterbeheer / regionale planning / waterschappen / provincies / waterbeleid / zuid-holland
Rubrieken Waterbeheer (algemeen)
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Per 1 januari 2010 hebben rijk, provincie en waterschappen het waterbeleid voor de komende jaren vastgelegd in water(beheer) plannen. De kerntaken voor provincies liggen op de gebieden ruimte, economie en natuur. Waterschappen dragen zorg voor bescherming tegen overstromingen en wateroverlast, voldoende water en een goede waterkwaliteit. In het Bestuursakkoord Water zijn nadere afspraken gemaakt over taken en verantwoordelijkheden van alle bij het waterbeheer betrokken overheden.
Betrokken instanties Provincie Zuid-Holland
Hoogheemraadschap van Delfland
Waterschap Hollandse Delta
Hoogheemraadschap van Rijnland
Waterschap Rivierenland
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.