Login

Hydrotheek

Record nummer 2012202
Titel Effecten van onderwaterdrains op de waterkwaliteit in veenweiden : modelberekeningen met SWAP-ANIMO voor veenweide-eenheden naar veranderingen van de fosfor-, stikstof- en sulfaatbelasting van het oppervlaktewater bij toepassing van onderwaterdrains in het westelijke veenweidegebied
toon extra info.
R.F.A. Hendriks en J.J.H. van den Akker
Auteur(s) Hendriks, R.F.A. ; Akker, J.J.H. van den
Uitgever Wageningen : Alterra, Wageningen UR
Jaar van uitgave 2012
Pagina's 201 p fig., tab
Pagina's 1 online resource (201 p. ) fig., tab
Titel van reeks Alterra-rapport (ISSN 1566-7197 ; 2354)
Annotatie(s) Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de provincies Utrecht en Zuid-Holland in samenwerking met en als voortzetting van het project BO-01-003-06 van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Online full text
Op papier Haal het document, vind aanverwante informatie of gebruik andere SFX-diensten
Trefwoorden (cab) veenweiden / drainage / infiltratie / eutrofiëring / fosfor / waterkwaliteit / modellen
Rubrieken Waterkwaliteit
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Dit rapport beschrijft een modelstudie naar de effecten van onderwaterdrains op de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater in veenweiden in West-Nederland. Met SWAP-ANIMO zijn zeventien representatieve veenweide-eenheden doorgerekend. Veenweideeenheden zijn gedefinieerd voor vijf kenmerken: veensoort, veendikte, voorkomen van een kleidek, onderrand (kwel/wegzijging) en nutriëntenconcentraties in het infiltratiewater. De effecten van onderwaterdrains op de belasting van het slootwater met fosfor, stikstof en sulfaat zijn onderzocht door modelresultaten van varianten met en zonder drains te vergelijken. Hiertoe is de sulfaathuishouding ingebouwd in ANIMO. Onderwaterdrains geven meestal een (aanzienlijke) vermindering van de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater. Dit geldt het sterkst voor fosfor en het minst voor sulfaat. Sulfaat is erg gevoelig voor de drooglegging. Voor elk nutriënt is er voor alle veenweide-eenheden een drooglegging waarbij de belasting niet toeneemt door drains. Voor sulfaat is die drooglegging consequent 40 cm, de kleinste doorgerekende drooglegging.
Betrokken instanties Alterra WUR
Provincie Utrecht
Provincie Zuid-Holland
Ministerie van Economische Zaken
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.