Login

Hydrotheek

Record nummer 2027492
Titel Zuidwestelijke Delta en Rijnmond-Drechtsteden : vijf veelbelovende maatregelen rond zoetwaterbeheer geëvalueerd op effecten, kosten en baten : voorlopige resultaten
toon extra info.
L.C.P.M. Stuyt ... [et al.]
Auteur(s) Stuyt, L.C.P.M. ; Bakel, P.J.T. van ; Janssen, G.M.C.M. ; Linderhof, V.G.M. ; Polman, N.B.P. ; Massop, H.T.L. ; Kselik, R.A.L. ; Paulissen, M.P.C.P. ; Greft, J.G.M. van der ; Delsman, J. ; Oude Essink, G.H.P.
Uitgever [Wageningen etc.] : Alterra [etc.]
Jaar van uitgave 2013
Pagina's 25 p ill
Online full text
Trefwoorden (cab) landgebruik / landbouw / zoet water / verzilting / waterbeheer / waterschappen / inventarisaties / kosten-batenanalyse / zuidwest-nederland
Rubrieken Waterbeheer (algemeen) / Bodemchemie
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Het grondgebruik in Nederlandse kustregio’s wordt in toenemende mate geconfronteerd met verzilting. De urgentie en prognose van dit probleem is niet altijd even duidelijk. Er is een toenemende discussie over zoetwaternormering. Uit recent onderzoek van Alterra onder twaalf waterschappen1 blijkt dat deze vaak verschillende ideeën hebben over de waterkwaliteit die nodig is voor een bepaalde vorm van land-gebruik. Het zoutgehalte van het oppervlaktewater dat waterschappen in verziltingsgevoelige gebieden nog acceptabel vinden blijkt sterk regiogebonden. De verscheidenheid waarmee regionale waterbeheerders en gebruikers omgaan met de watervoorziening in relatie tot verzilting is van invloed op de nationale zoetwatervoorziening waarvoor binnen het Delta-programma strategieën worden uitgewerkt. Er is behoefte aan een nadere precisering van de werkelijke urgentie en het handelingsperspectief. Daartoe is €ureyeopener ontwikkeld. Er is veel actuele kennis samengebracht, die werd ontwikkeld met behulp van modellen als NHI, SWAP, Agricom en dergelijke. Deze informatie is aangevuld met expert-kennis, afkomstig uit vooraanstaande kennisinstituten.
Betrokken instanties LEI WUR
Alterra WUR
Deltares
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.