Login

Hydrotheek

Record nummer 2050799
Titel Drempelwaarden in grondwater: voor welke stoffen?
toon extra info.
W. Verweij, H.F.R. Reijnders
Auteur(s) Verweij, W. ; Reijnders, H.F.R.
Uitgever Bilthoven : RIVM
Jaar van uitgave [2006]
Pagina's 1 online resource (38 pagina's) illustraties
Annotatie(s) RIVM rapport 607300001/2006. - Onderzoek in opdracht van VROM/DGM
Online full text
Trefwoorden (cab) grondwater / waterkwaliteit / kaderrichtlijn water
Rubrieken Geohydrologie, bodemhydrologie
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Drempelwaarden voor grondwater zijn verplicht door de (Europese) Kaderrichtlijn Water. Er komen geen Europese voorschriften voor de stoffen waarvoor drempelwaarden moeten worden vastgesteld, noch voor de hoogte van drempelwaarden. Dit rapport bevat adviezen welke criteria zouden moeten worden toegepast om stoffen te selecteren voor het afleiden van een drempelwaarde. Het RIVM adviseert om drempelwaarden vast te stellen voor stoffen waar grondwaterafhankelijke ecosystemen schade door ondervinden. Daarnaast beveelt het RIVM aan drempelwaarden vast te stellen voor stoffen die in grondwater boven de drinkwaternorm dreigen uit te komen. Ook worden voorlopige adviezen gegeven voor de stofkeuze. Voor grondwaterafhankelijke ecosystemen zijn dat stikstof, fosfaat en chloride. Voor de drinkwaterfunctie zijn dat nikkel en arseen; dit advies is echter gebaseerd op gegevens die nog moeten worden geactualiseerd. De hoogte van de drempelwaarden komt in een vervolgrapport aan bod.
Betrokken instanties Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Ministerie van VROM, Directoraat-Generaal Milieubeheer
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.