Login

Hydrotheek

Record nummer 2052459
Titel Richtlijn projectmonitoring : inrichtingsprojecten Rijkswateren
toon extra info.
auteurs A. Bak, W.M. Liefveld, I. van Splunder
Auteur(s) Bak, A. ; Liefveld, W.M. ; Splunder, I. van
Uitgever [Den Haag] : Rijkswaterstaat
Jaar van uitgave 2013
Pagina's 1 online resource (204 pagina's) illustraties
Titel van reeks Rapport / Buro Waardenburg (13-262)
Annotatie(s) Versie 2. - Opdrachtgever Rijkswaterstaat Waterdienst. - Projectnummer Buro 13-481
Online full text
Trefwoorden (cab) oppervlaktewater / waterbeheer / vegetatie / uiterwaarden / oevers / vissen / natura 2000 / natuurbeheer / monitoring / overheidsbeleid
Rubrieken Waterkwaliteit
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting De Richtlijn Projectmonitoring richt zich op de monitoring van BPRW-maatregelen voor KRW/Natura 2000. Voor deze Richtlijn is een selectie gemaakt van een tiental maatregelen die veelvuldig genomen gaan worden en waarover de komende periode de meeste vragen verwacht worden. De implementatie van Natura 2000 in het Nederlandse waterbeleid en -beheer, is vooralsnog minder ver gevorderd dan de KRW. Deze versie is gericht op tien inrichtingsmaatregelen uit het BPRW (2009) die vaak genomen zullen gaan worden de komende planperiode(s). Het betreft afzonderlijk: nevengeulen, strangen, getijdekreken, uiterwaardverlaging, natuurvriendelijke oevers, vrij eroderende oevers, vistrappen, herstel zout-zoet overgangen, herstel van kweldervegetatie en zeegras. Het rapport is een update van de eerste werkversie van de Richtlijn Projectmonitoring uit 2010. Op basis van recent uitgevoerde projectmonitoring zijn een aantal belangrijke wijzigingen in het rapport aangebracht.
Betrokken instanties Rijkswaterstaat Waterdienst
Bureau Waardenburg b.v.
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.