Login

Hydrotheek

Record nummer 2062599
Titel Magnesium, struviet, ontwatering van slib en mest : verkenning toepassing en effectiviteit diverse Mg-zouten
toon extra info.
auteur(s): Miriam van Eekert, Jan Weijma, Els Schuman
Auteur(s) Eekert, M. van ; Weijma, J. ; Schuman, E.
Uitgever Wageningen : LeAF
Jaar van uitgave 2013
Pagina's 1 online resource (PDF, 38 pagina's) illustraties
Annotatie(s) In opdracht van Nedmag Industries Mining & Manufacturing
Online full text
Trefwoorden (cab) afvalwaterbehandeling / rioolwaterzuivering / magnesium / zouten / mijnbouw / magnesiumoxide / magnesiumchloride / magnesiumammoniumfosfaat / fosfaat / terugwinning / slibontwatering / mestverwerking / digestaat / waterschappen / literatuuroverzichten / inventarisaties
Rubrieken Mijnbouwsector / Afvalwaterbehandeling
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Nedmag produceert verschillende magnesiumzouten. Deze zouten kunnen onder andere hun toepassing vinden in de vorming van struviet uit (water)stromen, die vrijkomen op een RWZI. Dosering van magnesium leidt tot vorming van struviet. Dit proces kan leiden tot (ongewenste) verstoppingen als het ongecontroleerd plaatsvindt, maar dosering van magnesium kan ook gericht zijn op terugwinning van fosfaat en het verbeteren van de mechanische ontwaterbaarheid van slib. Voor deze toepassingen neemt de belangstelling bij de waterschappen toe. Dit rapport beschrijft de resultaten van een inleidende studie. Een onderdeel van de studie was een literatuuronderzoek naar het effect van verschillende magnesiumzouten op vorming van struviet in verschillende media (slib, digestaat, (rejectie)water, mest) en op ontwatering van slib, mest en digestaat. Ook is aandacht besteed aan het vinden van informatie omtrent het mechanisme dat ten grondslag zou kunnen liggen aan de verbetering van ontwatering na Mg-dosering en "gruisontwatering". Naast de literatuurstudie is een inventarisatie uitgevoerd naar de ervaringen van waterschappen en technologie-ontwikkelaars met verschillende magnesiumzouten en de grondslag waarop deze partijen een keuze hebben gemaakt voor het gebruik van een bepaald magnesiumzout. Tenslotte zijn enkele kleinschalige (laboratorium) testen uitgevoerd.
Betrokken instanties
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.