Login

Hydrotheek

Record nummer 2074900
Titel Afbraak van veen in veenweidegebieden: effecten van zomerdroogte, verbrakking en landgebruik
toon extra info.
Karlijn Brouns en Jos T.A. Verhoeven
Auteur(s) Brouns, K. ; Verhoeven, J.T.A.
Uitgever Utrecht : Programmabureau Klimaat voor Ruimte
Jaar van uitgave 2013
Pagina's 1 online resource (PDF, 101 pagina's)
Annotatie(s) KvK rapportnummer KvK 97/2013. - Eindrapport van project HSOV01A. - Hotspot Ondiepe wateren en Veenweidegebieden
ISBN 9789490070687
Online full text
Trefwoorden (cab) veenweiden / grondwaterstand / klimaatverandering / veengronden / oxidatie / decompositie / bodemchemie / droogte / brakwater / groene hart / friesland / drenthe
Rubrieken Bodemchemie / Hydrologie
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Dit rapport geeft de resultaten weer van een promotie‐onderzoek naar klimaateffecten op veenafbraak in Nederlandse veenweidegebieden. Dit onderzoek maakte als project HSOV1A deel uit van de eerste tranche van het nationaal programma Kennis voor Klimaat, hotspot Ondiepe Wateren en Veenweidegebieden. Naast dit Nederlandstalig eindrapport worden de resultaten ook neergelegd in een proefschrift en in internationale wetenschappelijke publicaties. Deze studie heeft gekeken naar het voorkomen van fenolen in de Nederlandse veenweidebodems en heeft metingen gedaan van de afbraaksnelheid van veen van verschillende dieptes in veenweiden in drie studiegebieden verspreid over Nederland: Zegveld (Utrecht‐Zuid‐Holland), de Groote Veenpolder en de Veenpolder bij Echten (Friesland) en de Zevenblokken veenakkers bij Bovensmilde (Drenthe). De afbraakexperimenten richtten zich op twee mogelijke gevolgen van klimaatverandering, nl. het vaker voorkomen van droge zomerperioden en het vaker in contact komen van veenbodems met zwak brak water.
Betrokken instanties Universiteit Utrecht, Faculteit Biologie
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.