Login

Hydrotheek

Record nummer 2099610
Titel Indicatieve waterkwaliteitsnormen voor bestrijdingsmiddelen : normvoorstellen voor 19 stoffen
toon extra info.
E. Smit, R. Keijzers
Auteur(s) Smit, E. ; Keijzers, R.
Uitgever Bilthoven : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Jaar van uitgave 2015
Pagina's 1 online resource (PDF, 105 pagina's) illustraties
Titel van reeks RIVM briefrapport (2015-0124)
Annotatie(s) Dit onderzoek werd verricht in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, in het kader van de opdracht “Nationaal Stoffenbeleid”.
Online full text
Trefwoorden (cab) waterkwaliteit / oppervlaktewaterkwaliteit / toelating van bestrijdingsmiddelen / normen / kwaliteitsnormen / kwaliteitscontroles / pesticiden / visconsumptie / vissen / waterorganismen / ecotoxicologie
Rubrieken Milieutoxicologie, ecotoxicologie / Waterkwaliteit
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Het RIVM stelt voor om de indicatieve waterkwaliteitsnormen van een aantal bestrijdingsmiddelen aan te passen. Indicatieve normen geven waterbeheerders een eerste indruk of stoffen die zij in hun gebied aantreffen een reden tot zorg zijn. Van vrijwel alle onderzochte stoffen zijn de voorgestelde normen strenger dan de oude. Nieuwe gegevens voor waterorganismen laten namelijk zien dat schadelijke effecten al bij lagere concentraties optreden. Daarnaast is bij de nieuwe waarden rekening gehouden met de mate waarin mensen aan de stoffen worden blootgesteld als zij vis en visproducten eten. De bestrijdingsmiddelen uit dit onderzoek kunnen zich namelijk ophopen in vis. De nieuwe waarden beschermen daarom niet alleen waterorganismen maar ook mensen die vis eten. In de meeste gevallen zijn de nieuwe inzichten over de directe effecten die ze op waterorganismen hebben echter doorslaggevend voor de aanpassingen. Verder speelt mee dat de huidige methodiek om normen af te leiden een grotere veiligheidsmarge inbouwt als bepaalde gegevens ontbreken. Voor een aantal stoffen zijn er bijvoorbeeld geen studies naar de langetermijneffecten op soorten die gevoelig zijn voor deze stoffen. Dit onderzoek laat zien dat nieuwe gegevens van grote invloed kunnen zijn op de hoogte van de norm. Om de effecten van bestrijdingsmiddelen op de oppervlaktewaterkwaliteit goed te kunnen inschatten, is het dan ook van belang de indicatieve normen periodiek te actualiseren. De normvoorstellen dienen als advieswaarden voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), dat de normen uiteindelijk bepaalt.
Betrokken instanties Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.