Login

Hydrotheek

Record nummer 2102278
Titel Waterbalans Huurnerveld
toon extra info.
auteur(s): W. Beekman
Auteur(s) Beekman, W.
Uitgever Schoonhoven : Artesia
Jaar van uitgave 2015
Pagina's 1 online resource (PDF, 52 pagina's) illustraties
Annotatie(s) Opdrachtgever: Provincie Overijssel. - Projectnummer: 15.04.98
Online full text
Trefwoorden (cab) natuurreservaten / hydrologie / hoogveengebieden / waterstand / monitoring / waterbalans / grondwaterstand / grondwaterwinning / overijssel
Rubrieken Hydrologie
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Het Huurnerveld beslaat de oostelijke kant van het natuurreservaat Wierdense Veld, gelokaliseerd ten noorden van de as Nijverdal~Wierden. Het gebied is een hoogveenrestant met een Natura2000 status. Het oorspronkelijke hoogveengebied is door vergraving, drooglegging en ontginning gedegenereerd en verkleind tot de huidige omvang. Voor het Wierdense Veld is een gebiedsanalyse uitgevoerd [KWR & Witteveen+Bos, 2012]. Hierin werd geconstateerd dat het uitzakken van grondwaterstanden in het veen als gevolg van een te grote wegzijging een belemmering vormt voor verdere ontwikkeling van hoogveenvegetaties in het gebied. Als mogelijke oorzaken worden het lage peil in de Hoogelaarsleiding en de grondwateronttrekkingen Wierden en Hoge Hexel aangewezen. Voor herstel van het hoogveen zijn de juiste hydrologische omstandigheden nodig, maar er moet ook worden voldaan aan kwalitatieve voorwaarden. Om tot een beter gekwantificeerd begrip van de hydrologie te komen is in 2011 een aanvullend monitoringsysteem ingericht, waarin de grondwaterstanden en de afvoer op een aantal punten wordt gemeten. De vraag is om op basis van de sindsdien verzamelde gegevens een eerste evaluatie van de waterbalans van het Huurnerveld op te stellen. Deze evaluatie moet zicht bieden op hiaten in de monitoring en mondt uit in een advies over het opheffen van die hiaten. De waterbalans moet inzicht geven in de gemiddelde wegzijging in het gebied.
Betrokken instanties Provincie Overijssel
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.