Login

Hydrotheek

Record nummer 2147376
Titel Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 : sámen naar een duurzaam gezonde en veilige leefomgeving in Brabant
toon extra info.
Provincie Noord-Brabant
Auteur(s) Provincie Noord-Brabant, ’s-Hertogenbosch
Uitgever ’s-Hertogenbosch : Provincie Noord-Brabant
Jaar van uitgave 2016
Pagina's 1 online resource (PDF, 96 pages) illustrations
Online full text
Trefwoorden (cab) waterbeleid / milieubeleid / milieuwetgeving / ruimtelijke ordening / duurzame ontwikkeling / samenwerking / publieke participatie / noord-brabant / regionaal bestuur
Rubrieken Milieubeleid / Waterbeleid
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting In het nieuwe Provinciale Milieu- en Waterplan leest u hoe de provincie Noord-Brabant de komende jaren gaat werken aan een veilig en gezond milieu. Hiermee maken wij een slag naar een integrale benadering van de fysieke leefomgeving. In de provinciale Omgevingsvisie, die naar verwachting in 2018 gereed is (als ook de Omgevingswet van kracht wordt), worden lucht, water en bodem samen met natuur, cultuurhistorie, ruimtelijke ordening en mobiliteit in één plan geïntegreerd. De afgelopen jaren is veel bereikt. Maar om resultaten te kunnen boeken op sector overstijgende, bovenlokale opgaven zoals klimaatverandering en circulaire economie, is meer nodig dan inzet van onze wettelijke instrumenten. Inzet op ‘groene groei’ bijvoorbeeld. Wij willen een goed, veilig en gezond woonen vestigingsklimaat voor onze huidige en toekomstige bewoners en bedrijven met behoud van voldoende natuurlijke hulpbronnen voor toekomstige generaties. Hier ligt niet alleen een rol voor de provincie, maar ook voor bedrijven, burgers, onderwijs en overige organisaties. Samenwerking biedt meerwaarde, leidt tot draagvlak en kan ook leiden tot een gezonder, veiliger en toekomstbestendig Brabant.
Betrokken instanties Provincie Noord-Brabant
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.