Login

Hydrotheek

Record nummer 2147605
Titel Samenvatting rapport “Oorzaken en oplossingen kweloverlast omgeving Twentekanaal”
Uitgever Deventer : Tauw
Jaar van uitgave [ca. 2015]
Pagina's 7 p
Annotatie(s) In opdracht van Rijkswaterstaat en waterschap Vechtstromen
Online full text
Trefwoorden (cab) waterbeheer / rivierregulering / baggeren / grondwaterstand / kwel / systeemanalyse / twente / kanalen
Rubrieken Waterbeheer (algemeen)
Publicatie type Brochure
Taal Nederlands
Toelichting De aanleiding voor het onderzoek ‘Oorzaken en oplossingen kweloverlast omgeving Twentekanaal’ betreft de voorgenomen verruiming van het traject Delden – Enschede en de zijtak naar Almelo en de op dit moment reeds ervaren kweloverlast als gevolg van de onderhoudsbaggerwerkzaamheden (in 2010). De geplande verruiming (project verruiming Twentekanalen fase 2) betreft baggerwerkzaamheden (zodat een bredere en iets diepere vaargeul ontstaat) en de vervanging van de beschoeiing (indien noodzakelijk), zodat het hele Twentekanaal geschikt is voor langere en bredere klasse Va schepen. Deze maatregelen hebben invloed op de uitwisseling van oppervlaktewater en grondwater en daarmee op de grondwaterstanden binnen het invloedsgebied van het kanaal. Bij dit onderzoek zijn kansrijke oplossingen (mitigerende maatregelen) voor de kweloverlast door de werkzaamheden in het projectgebied van de verruiming Twentekanalen fase 2 verkend. Daarbij is tevens rekening gehouden met het oplossen van de huidige (ervaren) kweloverlast door onderhoudsbaggerwerk op de zijtak naar Almelo, omdat het waarschijnlijk efficiënt is om dit gelijktijdig aan te pakken.
Betrokken instanties Tauw bv
Rijkswaterstaat RWS
Waterschap Vechtstromen
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.