Login

Hydrotheek

Record nummer 2147608
Titel Ecologische verkenning bufferzone Engbertsdijksvenen
toon extra info.
projectleiding: Mariska Salomons ; rapportage: Dr. M.W. ter Steege, Drs. M.C. Salomons & Ing. M.W. Bokje ; veldwerk: Ing. M.W. Bokje
Auteur(s) Salomons, Mariska ; Steege, M.W. ter ; Bokje, M.W.
Uitgever Assen : Buro Bakker adviesburo voor ecologie
Jaar van uitgave 2016
Pagina's 1 online resource (PDF, 69 pages) illustrations
Online full text
Trefwoorden (cab) natura 2000 / bufferzones / hoogveengebieden / verdroging (milieu) / herstelbeheer / ecologisch herstel / ecologische beoordeling / overijssel / waterstand
Rubrieken Natuurbeheer (algemeen) / Hydrologie
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Het Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen, een hoogveengebied in Overijssel, heeft onder andere te maken met verdroging. De afgelopen decennia zijn daarom reeds diverse herstelmaatregelen getroffen en deze hebben geleid tot positieve ontwikkelingen. In aanvulling daarop beschrijven het Concept beheerplan (2015) en de PAS-gebiedsanalyse (2015) nadere herstelmaatregelen ter bestrijding van verdrogingseffecten. Eén van deze maatregelen is de voorgenomen inrichting van een bufferzone ten oosten van het Natura 2000-gebied, in het landbouwgebied in de buurtschap Bruinehaar. Het Platform Engbertsdijksvenen heeft de volgende vragen over de voorgenomen bufferzone: 1. Wat is de huidige ecologische waarde van de bufferzone, en wat zal de consequentie zijn van de realisatie van de bufferzone voor de huidige natuurwaarden? 2. Welke onderbouwing ligt ten grondslag aan het nut en de noodzaak van de geplande oostelijke bufferzone? Op basis van een veldstudie en een literatuuronderzoek zijn deze vragen beantwoord. De belangrijkste bevindingen zijn in dit rapport beschreven.
Betrokken instanties
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.