Login

Hydrotheek

Record nummer 2166582
Titel Succes- en faalfactoren Agrarisch Waterbeheer
toon extra info.
Bas Breman, Vincent Linderhof en Gert-Jan Noij ; m.m.v. Inge Vleemingh, Gerald Jan Ellen
Auteur(s) Breman, Bas ; Linderhof, Vincent ; Noij, Gert-Jan ; Vleemingh, Inge (contributor) ; Ellen, Gerald Jan (contributor)
Uitgever Wageningen : Alterra Wageningen UR
Jaar van uitgave 2016
Pagina's 1 online resource (PDF, 37 pages) illustrations
Titel van reeks Alterra-rapport (ISSN 1566-7197 ; 2718)
Annotatie(s) Project number BO-11.-013-034
Online full text
Trefwoorden (cab) waterbeheer / waterschappen / kaderrichtlijn water / water / landbouw / klimaatadaptatie
Rubrieken Waterbeheer (algemeen)
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Dit rapport is het resultaat van een verkenning naar succes- en faalfactoren van agrarisch waterbeheer. Bij agrarisch waterbeheer nemen agrarisch ondernemers zelfstandig, of in samenwerking met anderen, bovenwettelijke maatregelen op het eigen bedrijf, gericht op de opgaven ten aanzien van waterkwaliteit, waterkwantiteit en/of biodiversiteit. Gezien de aard van de wateropgaven in Nederland is het belangrijk dat dit agrarisch waterbeheer goed van de grond komt. Belangrijke succesfactoren daarbij zijn onder andere dat: (1) agrarisch waterbeheer breed wordt benaderd en dat er ook voldoende aandacht is voor waterkwantiteit en de relatie met het bedrijfssysteem; (2) dat agrarisch waterbeheer wordt benaderd als een gezamenlijke opgave waarin uiteenlopende partijen samen werken en verantwoordelijkheid delen; (3) er gekozen wordt voor een meersporenbenadering met onderscheid tussen een gebiedsgerichte-, collectieve-, thematische- en sectorale benadering en (4) dat het financieel en juridisch instrumentarium (o.a. POP3) beter wordt afgestemd op de praktijk van agrarisch waterbeheer.
Betrokken instanties WUR
Deltares
Ministerie van Economische Zaken
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.