Login

Hydrotheek

Record nummer 2168632
Titel Klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving : inventarisatie van belemmeringen, benodigde veranderingen en kansen
toon extra info.
Marco Hoogvliet, Frans van de Ven, Arjan Venmans, Gerald Jan Ellen
Auteur(s) Hoogvliet, Marco ; Ven, Frans van de ; Venmans, Arjan ; Ellen, Gerald Jan
Uitgever [Delft] : Deltares
Jaar van uitgave 2015
Pagina's 1 online resource (PDF, 48 pages) illustrations
Online full text
Trefwoorden (cab) klimaatadaptatie / stedelijke gebieden / oppervlaktewater / ruimtelijke ordening / klimaatverandering / gebouwen / riolering
Rubrieken Stedelijke plannen
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Bouwend Nederland bevordert de vitaliteit van de bouwsector en stimuleert de wijze waarop de sector kan bijdragen aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken. Vanuit die doelstelling verlangt Bouwend Nederland inzicht in de wijzigingen die noodzakelijk zijn in de bouw en in de ruimtelijke planvorming om Nederland klimaatadaptief te maken, en inzicht in de partijen die daarbij noodzakelijk zijn. Om dit inzicht te verschaffen heeft Deltares kennis hierover geïnventariseerd uit actuele rapportages en literatuur. Er is geen nieuw onderzoek uitgevoerd. De inventarisatie focust op klimaatadaptatie in relatie tot de thema’s gebouwen (woningbouw en utiliteitsbouw), de openbare ruimte (pleinen, parken en groenvoorziening, oppervlaktewater) en infrastructuur (wegen, railinfra, ondergrondse netwerken (zoals riolering en energie) in Nederlandse steden. Kunstwerken, zoals tunnels, sluizen en dijken, en industriële complexen zijn niet beschouwd. Grote belemmeringen en benodigde veranderingen hangen samen met governance. Daarom is hieraan een apart hoofdstuk gewijd.
Betrokken instanties Deltares
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.