Login

Hydrotheek

Record nummer 2198916
Titel Veldonderzoek zoet en zout grondwater Koegraspolder
toon extra info.
projectteam: Jouke Velstra, Reinier Visser en Michel Groen
Auteur(s) Velstra, J. ; Visser, R. ; Groen, M.
Uitgever [S.l.] : Acacia Water
Jaar van uitgave 2014
Pagina's 28 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Op maandag 20 januari 2014 heeft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een informatiebijeenkomst voor agrariërs georganiseerd in de Noordkop Noord-Holland over de toename van zout kwelwater in de Noordkop, specifiek gericht op de polder Koegras. In die bijeenkomst is door het Hoogheemraadschap een presentatie gegeven over de wateraanvoer en waterbeschikbaarheid nu en de ontwikkelingen in de toekomst. Acacia Water heeft vervolgens een presentatie gegeven waar in het eerste deel is ingegaan op de historische ontwikkeling van het gebied in relatie tot verzilting en is een relatie gelegd met verwachte klimatologische ontwikkelingen. Het tweede deel van de presentatie ging in op de werking van neerslaglenzen in percelen waarna de resultaten van het veldonderzoek is toegelicht. Tot slot zijn enkele oplossingsrichtingen gepresenteerd hoe kan worden omgegaan met verzilting. Dit rapport beschrijft dezelfde elementen van de presentatie door Acacia Water en licht de resultaten van het veldonderzoek verder toe.
Betrokken instanties Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Vrije Universiteit Amsterdam
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.