Login

Hydrotheek

Record nummer 2199199
Titel Optimalisering rekenregels 'piping' en regionale keringen : invloed maatgevende geohydrologische parameterwaarden
toon extra info.
projectteam: Sieger Burger, Jaco van der Gaast, Koos Groen en Jouke Velstra
Auteur(s) Burger, Sieger (contributor) ; Gaast, Jaco van der (contributor) ; Groen, Koos (contributor) ; Velstra, Jouke (contributor)
Uitgever Gouda : Acacia Water
Jaar van uitgave 2014
Pagina's 1 online resource (PDF, 100 pages) illustrations
Annotatie(s) Project number: N20140544
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting In de verkenning naar de geldigheid van de nieuwe rekenregel voor piping (zoals ontwikkeld in het SBWprogramma) is geconcludeerd dat de nieuwe inzichten ook van toepassing zijn voor regionale keringen. Aanbevolen is de nieuwe rekenregel te vertalen en te optimaliseren voor regionale keringen, waarbij alle partiële veiligheidsfactoren binnen de beoordeling worden aangepast. Dit rapport gaat dieper in op de infiltratieweerstand van een boezembodem, in relatie tot de kD-waarde van het onderliggende zandpakket, om een inzicht te krijgen en het kwantificeren van enerzijds de gradiënt in de zandondergrond zelf en anderzijds de mogelijke toename van de stijghoogte daarin door bijvoorbeeld baggeren en/of lokaal opdrijven.
Betrokken instanties Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.