Login

Hydrotheek

Record nummer 2199771
Titel Afleiden van frequentielijnen voor de Vecht : voor de klimaatscenario’s 2050W+ en 2100W+
toon extra info.
Henk van den Boogaard, Laurene Bouaziz
Auteur(s) Boogaard, Henk van den ; Bouaziz, Laurene
Uitgever [Delft] : Deltares
Jaar van uitgave 2016
Pagina's 1 online resource (PDF, 39 pages) illustrations
Annotatie(s) Project number: 1230045-000
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Op basis van met GRADE berekende extreme afvoeren van de Lippe zijn frequentieanalyses uitgevoerd van extreme Vecht-afvoeren. Voor het vertalen van de afvoer extremen van de Lippe naar die van de Vecht is een systeemrelatie gebruikt. Die systeemrelatie is gekalibreerd op overeenkomstige jaarmaxima van Vecht en Lippe. Voor de Vecht zijn die afvoerjaarmaxima via een QH-relatie afgeleid voor een historische periode waarop waterhoogten van de Vecht beschikbaar waren. Voor de Lippe zijn voor dezelfde tijdsperiode de afvoerextremen berekend met GRADE. Via een regressie werd de relatie tussen de overeenkomstige ('gemeten') Vecht en (GRADE) Lippe jaarmaxima vastgesteld. Met GRADE gegenereerde afvoerreeksen van de Lippe met een lengte van 50.000 jaar zijn daarna met die systeemrelatie omgezet naar afvoerreeksen voor de Vecht. Dat is in drievoud gedaan: voor afvoerreeksen van de Lippe die het huidige klimaat representeren, alsmede voor de twee klimaatscenario's 2050W+ en 2100W+.
Betrokken instanties Deltares
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.