Login

Hydrotheek

Record nummer 2200697
Titel Bijvangsten muskusrattenbestrijding : trends, oorzaken en maatregelen
toon extra info.
auteur(s): Erik Klopm Jan Erik van der Heide, Eelke Schoppers
Auteur(s) Klop, Erik ; Heide, Jan Erik van der ; Schoppers, Eelke
Uitgever Groningen : Royal Haskoning Nederland
Jaar van uitgave 2011
Pagina's 1 online resource (PDF, 90 pages) illustrations
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Dit rapport begint met een overzicht in hoofdstuk 2 van de aantallen bijvangsten en de algemene trends hierin. Deze trends hebben betrekking op zowel de geografische spreiding over het land, als op temporele trends zoals seizoensvariatie en veranderingen over de jaren. Ook wordt ingegaan op de achterliggende oorzaken. Hierbij worden de trends in ruimte en tijd gerelateerd aan verschillende variabelen zoals vangstintensiteit, bodem- en habitattype, klimaatfactoren enz. De achterliggende statistische analyses worden besproken in de bijlage. In hoofdstuk 3 worden de ecologische en maatschappelijke bezwaren tegen bijvangsten nader onderzocht, waarbij wordt ingegaan op factoren als populatiegrootte, beschermde status en maatschappelijke acceptatie. De analyses uit hoofdstuk 2 en 3 vormen de basis voor de mogelijkheden tot vermindering in bijvangst, welke in hoofdstuk 4 worden besproken. In dit hoofdstuk worden verschillende maatregelen nader onderzocht, inclusief de verwachte effecten op het aantal bijvangsten. Ook wordt ingegaan op de financiële consequenties van de diverse maatregelen. Tenslotte worden in hoofdstuk 5 de conclusies gegeven van het hier gepresenteerde onderzoek.
Betrokken instanties Royal HaskoningDHV
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.