Login

Hydrotheek

Record nummer 2200724
Titel Drukriolering, een kijkje bij de buren : samenwerking in de afvalwaterketen in het buitengebied : verkenning van optimalisatiemogelijkheden door samenwerking bij beheer, onderhoud en vervanging van drukriolering
toon extra info.
Marlies Dekkers
Auteur(s) Dekkers, M.
Uitgever Apeldoorn : Broks - Messelaar Consultancy B.V.
Jaar van uitgave 2012
Pagina's 28 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting De gemeenten Barneveld, Ede, Scherpenzeel en Woudenberg hebben samen met Waterschap Vallei en Veluwe de optimalisatiemogelijkheden verkend van beheer, onderhoud en vervanging van drukriolering. Daarbij zijn de lokale kenmerken van de vier gemeenten geïnventariseerd, geanalyseerd en met elkaar vergeleken. Bij de verkenning zijn kennis en ervaring met elkaar gedeeld. De vijf partijen hebben naar aanleiding van de verkenning geconcludeerd, dat samenwerking geen winstkansen oplevert voor drukriolering, anders dan de kennis en ervaringen die gedeeld zijn tijdens de verkenning, met name op het gebied van H2S-vorming en foutieve hemelwateraansluitingen. Dat betekent dat er minder bespaard wordt dan dat in het “Verkenning samenwerking WVE-WSV met gemeenten” is geschat. De grote overeenkomst in de onderhoudskosten per pompunit per jaar bij Barneveld en Ede en het lage aantal storingen bij alle vier gemeenten geeft geen aanleiding voor samenwerking op het gebied van onderhoud van pompunits. Samenwerken op het gebied van vervanging van pompunits wordt niet gezien als een reële mogelijkheid, omdat dit te veel gemeente-specifiek is. De medewerkers van de vier gemeenten zijn positief over de verworven inzichten maar zien geen van allen aanleiding om te gaan samenwerking, anders dan het delen van kennis en ervaring wanneer daar in de toekomst behoefte aan is.
Betrokken instanties Waterschap Vallei en Veluwe
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.