Login

Hydrotheek

Record nummer 2202323
Titel Natura 2000 Deltawateren : Hollands Diep
Uitgever [Den Haag] : Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Jaar van uitgave 2016
Pagina's 1 online resource (PDF, 71 pages) illustrations
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting De afgelopen jaren is onderzocht wat er voor nodig is om de natuurdoelen voor het gebied te realiseren. Daarbij is gekeken naar: knelpunten in het ecosysteem die negatieve gevolgen hebben voor de natuurwaarden; maatregelen uit vastgesteld beleid die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de natuurdoelen; aanvullende maatregelen die genomen moeten worden om de doelen te kunnen realiseren; activiteiten die nu in het gebied plaatsvinden en mogelijk invloed hebben op de natuurwaarden; voorwaarden voor vrijstelling van de vergunningplicht in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet) en/of mitigerende maatregelen die ervoor zorg dragen dat doelbereik van instandhoudingsdoelstellingen geborgd wordt voor alle activiteiten die in het beheerplan toegestaan worden. De uitkomsten van dit onderzoek beschrijven we uitgebreid in dit beheerplan. In de komende alinea’s vatten we samen wat de belangrijkste punten zijn in het beheerplan, welke maatregelen worden uitgevoerd om de doelstellingen te realiseren en wat de gevolgen zijn voor gebruikers.
Betrokken instanties Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)
Rijkswaterstaat RWS
Royal HaskoningDHV
Provincie Zuid-Holland
Provincie Zeeland
Provincie Noord-Brabant
Ministerie van Economische Zaken
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.