Login

Hydrotheek

Record nummer 2203308
Titel Praktijkimplementatie zuiveringstechnieken
toon extra info.
J. van Ruijven, E. van Os, E. Beerling en M. van der Staaij
Auteur(s) Ruijven, J. van ; Os, E. van ; Beerling, E. ; Staaij, M. van der
Uitgever Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw
Jaar van uitgave 2016
Pagina's 1 online resource (PDF, 42 pages) illustrations
Titel van reeks Rapport GTB (1419)
Annotatie(s) Project number 3742191200. - PT nummer: 15109
Online full text
Trefwoorden (cab) kasgewassen / kassen / glastuinbouw / afvoer / zuiveren / gewasbescherming / ozon
Rubrieken Tuinbouw / Chemische bestrijding
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Om te kunnen voldoen aan de generieke zuiveringsplicht, moet ieder glastuinbouwbedrijf zijn lozingswater behandelen met een techniek die ten minste 95% van de gewasbeschermingsmiddelen uit het water verwijdert. In dit rapport is het proces weergegeven dat telers moeten doorlopen om een goede keuze te kunnen maken voor een zuiveringstechniek: waterstromen in kaart brengen, hoeveelheid lozingswater verlagen, strategie bepalen om te voldoen aan de zuiveringsplicht en een keuze maken voor een bepaald type zuiveringstechniek. Voor een komkommerbedrijf en een gecombineerd bedrijf met opkweek groenteplanten en op- en afkweek van potplanten is dit proces doorlopen. Voor een semi-praktijk situatie is een ontwerp gemaakt van een systeem om het lozingswater op een efficiënte manier te zuiveren. In de semi-praktijksituatie en bij het komkommerbedrijf is gekozen voor een installatie op basis van ozon (Agrozone), zowel om drainwater te ontsmetten als lozingswater te zuiveren. Bij de plantenkwekerij is gekozen voor een Opticlear Diamond (WaterIQ), ook om drainwater te ontsmetten en indien nodig lozingswater te zuiveren. Voor beide installaties is in (semi)praktijksituatie het zuiveringsrendement gemeten. In het tweede deel van het project is de uitvoeringsvorm van de zuiveringsplicht uitgewerkt.
Toelichting (Engels) To apply to the Dutch generic obligation to purify discharge water, each horticultural company needs to treat it’s discharge water with a technology that removes 95% of plant protection products. This report shows the process that growers need to go through to make a good choice for a purification technology: mapping of water flows, decrease the amount of discharge water, determine the strategy to apply to the generic obligation and make a choice for a purification technology. For a cucumber production company and a company that combines vegetable plant propagation and growth of potted plants this process is followed. A design for a purification system is developed and built for a semi-practice scale cucumber and sweet pepper production system. In the semi-practice scale and the cucumber production company, an ozone installation (Agrozone) is chosen, either to disinfect drain water and eventually purify discharge water. At the propagation company, an Opticlear Diamond (WaterIQ) is chosen to disinfect the drain water and eventually purify discharge water. For both installations the purification efficacy is measured. In the second part of the project the practical format for the generic obligation for discharge water purification is elaborated.
Betrokken instanties WUR
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.