Login

Hydrotheek

Record nummer 2204476
Titel Jaarverslag 2016 : Advies Commissie Schade Grondwater
toon extra info.
G.N. Kok
Auteur(s) Kok, G.N.
Uitgever Utrecht : Advies Commissie Schade Grondwater
Jaar van uitgave 2016
Pagina's 22 p
Online full text
Publicatie type Jaarverslag
Taal Nederlands
Toelichting Het jaarverslag geeft als gebruikelijk een overzicht van de verzoeken om onderzoek naar schade die belanghebbenden menen te hebben geleden door grondwateronttrekkingen, die de Advies- Commissie Schade Grondwater (ACSG) heeft afgehandeld of in behandeling heeft. In 2016 zijn er zeven nieuwe verzoeken om een schadeadvies ontvangen en zijn er veertien verzoeken afgehandeld. In totaal heeft de ACSG op 31 december 2016 vijftien verzoeken om onderzoek in behandeling. In 2016 is verder gewerkt aan het vernieuwen van het instrumentarium om de landbouwschade te berekenen (Waterwijzer Landbouw). Dit in samenwerking met onder andere STOWA, de drinkwaterbedrijven, Rijkswaterstaat, LTO en een paar provincies. In 2016 is de opzet van het Kwaliteitsmanagementsysteem ACSG afgerond. De commissie is weer ondersteund door het secretariaat van de ACSG dat is ondergebracht bij BIJ12, de uitvoeringsorganisatie van de gezamenlijke provincies.
Betrokken instanties
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.