Login

Hydrotheek

Record nummer 2207290
Titel Prestatievergelijking drinkwaterbedrijven 2015
Uitgever Den Haag : Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
Jaar van uitgave 2016
Pagina's 40 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting In deze Prestatievergelijking drinkwaterbedrijven 2015 worden de prestaties van de drinkwaterbedrijven onderling vergeleken. Dit is verplicht op grond van de Drinkwaterwet. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voert deze driejaarlijkse prestatievergelijking uit. Ze heeft die uitgevoerd conform het Protocol Prestatievergelijking Drinkwaterbedrijven 2015. Doel van de prestatievergelijking is de prestaties van de sector te verbeteren, de doelmatigheid te bevorderen en de transparantie te vergroten. Binnen zes maanden nadat de rapportage is uitgebracht maken de drinkwaterbedrijven hun voornemens om de prestaties te verbeteren aan de minister bekend, evenals de termijnen waarbinnen ze dat zullen doen. De tien drinkwaterbedrijven worden vergeleken op vier aspecten: kwaliteit van het geleverde drinkwater, klantenservice, milieuaspecten van de drinkwatervoorziening en kostenefficiëntie. Het gaat om een vergelijking van de prestaties over 2015. Op een aantal punten zijn er verschillen tussen de prestaties van de drinkwaterbedrijven. Deze rapportage bevat de redenen die de sector voor die verschillen aanvoert. Vaak is sprake van een mix van factoren.
Betrokken instanties Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.