Login

Hydrotheek

Record nummer 2207381
Titel Natuurontwikkeling uiterwaarden bij Wamel, Dreumel en Heerewaarden : advies reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport
Uitgever Utrecht : Commissie Milieueffectrapportage (MER)
Jaar van uitgave 2017
Pagina's 16 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Rijkswaterstaat, de provincie Gelderland en Staatsbosbeheer willen natuurwaarden realiseren in de uiterwaarden van de Waal bij Wamel, Dreumel en Heerewaarden. Daarmee wordt beoogd om tegemoet te komen aan doelstellingen voor natuur (Natura 2000, Gelders Natuur Netwerk, Nadere Uitwerking Rivierengebied) en waterkwaliteit (Kaderrichtlijn Water). Voor de besluitvorming over het ruimtelijke plan en benodigde vergunningen wordt een gecombineerd plan- en project-MER opgesteld. Provinciale Staten van Gelderland zijn het coördinerend bevoegd gezag in deze procedure. De Provincie Gelderland heeft de Commissie voor de m.e.r. (hierna ‘de Commissie’) gevraagd te adviseren over de reikwijdte en het detailniveau van het op te stellen milieueffectrapport (MER). In de volgende hoofdstukken beschrijft de Commissie in meer detail welke informatie het MER moet bevatten.
Betrokken instanties
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.