Login

Hydrotheek

Record nummer 2210994
Titel Dijkversterking Afferden : projectplan waterwet Afferden (dijkring 56)
Uitgever [S.l.] : Waterschap Peel en Maasvallei
Jaar van uitgave 2016
Pagina's 30 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting In hoofdstuk 2 wordt het toetsingskader beschreven waaruit blijkt dat dijkring 56 niet meer voldoet aan de wettelijke eisen op het gebied van waterveiligheid. Per dijkvak wordt de huidige situatie, de probleemstelling, de toekomstige situatie en bijzonderheden benoemd. Hoofdstuk 3 gaat in op de uitvoering, waarbij ook monitoring en planning aan bod komen. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het beheer en onderhoud van het plan. In hoofdstuk 5 zijn de effecten van het plan voor diverse milieuthema’s beschreven. Tevens wordt ingegaan op de relevante (verplichte) mitigerende (verzachtende) en compenserende maatregelen. Hoofdstuk 6 staat stil bij de belangen van derden en de mitigerende of compenserende maatregelen die worden getroffen om negatieve effecten op die belangen te voorkomen. Toetsing aan de waterwet, de planologische inpassing en vergunningen komt in hoofdstuk 7 aan bod. In hoofdstuk 8 wordt ingegaan op de procedures rondom het projectplan en de benodigde vergunningen. Tenslotte, geeft hoofdstuk 9 een overzicht van de gebruikte begrippen en afkortingen in deze rapportage.
Betrokken instanties Waterschap Peel en Maasvallei
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.