Login

Hydrotheek

Record nummer 2212206
Titel Praktijkproef onderwaterdrains Wormer- en Jisperveld
toon extra info.
J.J.H. van den Akker, J.M.H. van Diggelen, K. van Houwelingen, J. van Kleef, M. Pleijter, A.J.P. Smolders,L.G. Turlings, S. van der Wielen
Auteur(s) Akker, J.J.H. van den ; Diggelen, J.M.H. ; Houwelingen, K. van ; Kleef, J. van ; Pleijter, M. ; Smolders, A.J.P. ; Turlings, L.G. ; Wielen, S. van der
Uitgever Wageningen : Wageningen Environmental Research
Jaar van uitgave 2016
Pagina's 1 online resource (PDF, 67 pages) illustrations
Titel van reeks Wageningen Environmental Research rapport (ISSN 1566-7197 ; 2765)
Online full text
Trefwoorden (cab) drainage / grondwaterstand / bodemdaling / veengronden / emissie / evapotranspiratie / noord-holland
Rubrieken Grondwaterhydrologie
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting De grondwaterstand in een veenweideperceel kan in de zomer door de gewasverdamping decimeters onder het slootpeil dalen. Toepassing van onderwaterdrains (OWD) beperkt de grondwaterstandsdaling en daarmee veenoxidatie en bodemdaling en emissies van CO2 en N2O. In de praktijkproef bleken OWD de drainage en daardoor draagkracht te verbeteren, maar ook de indringweerstand voor weidevogelsnavels te verhogen. Piekbuien werden voor een groter deel in de bodem opgevangen. De sloot- en grondwaterkwaliteit bleken bij OWD iets beter. Toepassing van OWD verbetert de slootinfiltratie sterk, maar deze bleef toch achter bij de verwachting. Waarschijnlijk wordt de infiltratie via OWD gehinderd door bagger. Daarom wordt inlaat via een collectordrain aangeraden.
Betrokken instanties WUR
Witteveen+Bos
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.