Login

Hydrotheek

Record nummer 2213244
Titel Overbenutting van de plaatsingsruimte van dierlijke mest in het Zuidelijk Veehouderijgebied : analyse van onzekerheden en mogelijke gevolgen voor de nitraatconcentratie in het bovenste grondwater
toon extra info.
auteur Sietse van der Sluis ; met medewerking van C. van Bruggen, H. Luesink , J. Schröder, H. Verkerk, A. Bleeker, H. Van Grinsven, S. Kruitwagen
Auteur(s) Sluis, Sietske van der ; Bruggen, C. van (contributor) ; Luesink, H. (contributor) ; Schröder, J. (contributor) ; Verkerk, H. (contributor) ; Bleeker, A. (contributor) ; Grinsven, H. van (contributor) ; Kruitwagen, S. (contributor)
Uitgever Den Haag : Planbureau voor de Leefomgeving
Jaar van uitgave 2017
Pagina's 1 online resource (PDF, 26 pages) illustrations
Titel van reeks PBL-publicatie / Planbureau voor de Leefomgeving (2776)
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Het CBS rapporteert jaarlijks in welke mate de wettelijke plaatsingsruimte voor dierlijke mest in de praktijk is benut (Statline.cbs.nl). Uit de CBS-cijfers blijkt dat gedurende meerdere jaren in een aantal landbouwgebieden, vooral in Zuid-Nederland, deze benutting van de plaatsingsruimte hoger dan 100 procent is geweest. Als de wettelijke plaatsingsruimte inderdaad is overschreden, dan zal de effectiviteit van het gevoerde meststoffenbeleid lager zijn dan vooraf is ingeschat. Dit zou dan ook één van de verklarende factoren kunnen zijn voor de gemeten overschrijding van het nitraatdoel van 50 milligram per liter voor het bovenste grondwater, zoals vastgelegd in de Europese Nitraatrichtlijn.
Betrokken instanties Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
WUR
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.