Login

Hydrotheek

Record nummer 2214339
Titel Grondwaterkwaliteit Nederland 2015-2016 : chemie grondwatermeetnetten en nulmeting nieuwe stoffen
toon extra info.
auteurs Rosa Sjerps, Mario Maessen, Bernard Raterman, Thomas ter Laak, Pieter Stuyfzand ; projectmanager Kirsten Baken
Auteur(s) Sjerps, Rosa ; Maessen, Mario ; Raterman, Bernard ; Laak, Thomas ter ; Stuyfzand, Pieter ; Baken, Kirstern (project director)
Uitgever Nieuwegein : KWR
Jaar van uitgave 2017
Pagina's 1 online resource (PDF, 123 pages) illustrations
Annotatie(s) KWR 2017.024
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting In opdracht van het Platform Meetnetbeheerders Grondwaterkwaliteit van de gezamenlijke provincies legt dit rapport de resultaten van de KRW-tussenmeetronde 2015-2016 vast en presenteert een landelijk beeld. Om dit beeld te completeren zijn ook aanvullende gegevens van provinciale grondwatermeetnetten en overige meetpunten (en risicolocaties) opgenomen. In totaal zijn door routinelaboratoria meer dan 1000 monsters van diepe en ondiepe filters geanalyseerd op anorganische parameters en bestrijdingsmiddelen. Daarnaast zijn voor de meeste provincies nieuwe stoffen onderzocht, zoals farmaceutica en overige verontreinigende stoffen, waarvoor deze rapportage als ‘nulmeting’ gezien kan worden. Deze nieuwe stoffen zijn geanalyseerd in bijna 500 monsters, veelal van ondiepe filters. Er is gemeten op 54 anorganische parameters, 280 bestrijdingsmiddelen, 101 farmaceutica en 112 overige verontreinigende stoffen. Slechts een klein deel van de gegevens betreft grondwaterbeschermingsgebieden. Deze rapportage beschrijft de frequentie en mate van aantreffen van deze parameters in de provinciale grondwatergegevens, de overschrijding van wettelijke grondwaternormen en de mogelijke problemen voor drinkwaterbereiding en ecologie.
Betrokken instanties KWR, Watercycle Research Institute
Provincie Utrecht
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.