Login

Hydrotheek

Record nummer 2215052
Titel Ecoscans riooloverstorten Goese Polder en Groote Waterleiding : invloed op chemie, kiezelwieren en macrofauna
toon extra info.
auteurs Dr. H. van Dam, D. Tempelman & ing. A. Mertens
Auteur(s) Dam, H. van ; Tempelman, D. ; Mertens, A.
Uitgever Amsterdam : Herman van Dam, Adviseur Water en Natuur
Jaar van uitgave 2017
Pagina's 1 online resource (PDF, 81 pages) illustrations
Annotatie(s) Report number: AWN 1605
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Om de ecologische invloed van rioolwateroverstorten op sloten te onderzoeken zijn in de zomer van 2016 tien sterk, matig en weinig door overstorten beïnvloede locaties bemonsterd op chemie, kiezelwieren en macrofauna. Het oppervlaktewater is brak, troebel en rijk aan nutriënten. De overstorten hebben een verzoetende invloed, vooral na hevige regenval. Dan komen op de sterkst beïnvloede locaties de hoogste zinkgehalten voor. Voor andere fysisch-chemische variabelen zijn o.a. door de grote variatie binnen de klassen geen verschillen tussen beïnvloedingsklassen aantoonbaar. In de waterbodem overschrijden vanadium en vooral antimoon vaak de toetswaarden. De verschillen in de soortensamenstelling van kiezelwieren hangen vooral samen met verschillen in chloride-, nutriënten- en zuurstofconcentraties, maar er werd geen samenhang met de mate van beïnvloeding door de overstorten gevonden. Onder de macrofauna zijn veel brakwatersoorten, vooral kreeftachtigen en dansmuggen, maar een duidelijke samenhang met de mate van beïnvloeding kon niet worden aangetoond. Het aantal soorten in de oevermonsters is vooral (negatief) gecorreleerd met anorganisch kwik in de waterbodem en dat in de bodem negatief met PAK’s.
Betrokken instanties Waterschap Scheldestromen
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.