Login

Hydrotheek

Record nummer 2215344
Titel Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2015
toon extra info.
A.E.J. Hooijboer (auteur), T.J. de Koeijer (auteur), H. Prins (auteur), A. Vrijhoef (auteur), L.J.M. Boumans (auteur), C.H.G. Daatselaar (auteur)
Auteur(s) Hooijboer, A.E.J. ; Koeijer, T. de ; Prins, H. ; Vrijhoef, A. ; Boumans, L.J.M. ; Daatselaar, C.H.G.
Uitgever Bilthoven : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Jaar van uitgave 2017
Pagina's 1 online resource (PDF, 115 pages) illustrations
Titel van reeks RIVM rapport (2017-0038)
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Het Nederlandse mestbeleid probeert de schadelijke milieueffecten van de landbouw te beperken. Dit sluit aan bij internationale afspraken over het mestgebruik, die onder meer zijn vastgelegd in de Europese Nitraatrichtlijn. Die schrijft lidstaten voor om het gebruik van dierlijke mest te beperken tot 170 kg stikstof per hectare. Bedrijven met ten minste 80 procent grasland mogen onder bepaalde voorwaarden meer mest gebruiken, afkomstig van graasdieren zoals koeien en schapen (derogatie). Op deze bedrijven is in de periode 2006 tot en met 2016 de uitspoeling van nitraat uit de mest naar het grondwater gedaald of gelijk gebleven. In 2015 ligt op derogatiebedrijven de concentratie gemiddeld in alle regio’s onder de EU-norm van 50 milligram nitraat per liter. Dit blijkt uit de jaarlijkse rapportage van het RIVM en Wageningen Economic Research. Zij volgen op 300 derogatiebedrijven de bedrijfsvoering en de effecten op de waterkwaliteit en zij rapporteren de resultaten hiervan jaarlijks aan de EU. In deze rapportage is de situatie in 2015 beschreven en de ontwikkeling tussen 2006 en 2016 (trend).
Betrokken instanties Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
WUR
Ministerie van Economische Zaken
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.