Login

Hydrotheek

Record nummer 2217344
Titel Beheeradvies activering eolische dynamiek duinen Noordwijk als PAS-maatregel voor habitattype H2130 Grijze duinen : OBN-Deskundigenteam Duin- en Kustlandschap
toon extra info.
samenstelling S.M. Arens, M. van Til, M. Nijssen
Auteur(s) Arens, S.M. (compiler) ; Til, M. van (compiler) ; Nijssen, M. (compiler)
Uitgever Driebergen : VBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren
Jaar van uitgave 2017
Pagina's 1 online resource (PDF, 47 pages) illustrations
Annotatie(s) Advies OBN-14-DK
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Voor de ontwikkeling en kwaliteit van habitattype H2130 Grijze duinen zijn primaire en secundaire verstuivingen , dan wel een combinatie van beide belangrijk voor verjonging van de bodem en het in standhouden van duingebieden met een grote ruimtelijke variatie. In veel gebieden is in verband met veiligheidsaspecten geen rol weggelegd voor primaire verstuiving en kan alleen achter de zeereep gezocht worden naar mogelijkheden voor secundaire verstuiving (stuifkuilen). In Hollands Duin zijn er echter wel mogelijkheden voor kleinschalige dynamiek vanuit de zeereep. In het noorden van het gebied en de aangrenzende zeereep van de Amsterdamse Waterleidingduinen zijn in samenwerking met Waternet in het kader van het project Noordvoort in 2013 al ingrepen in de zeereep uitgevoerd, die deels zeer succesvol zijn. Gezien de achter de zeereep liggende infrastructuur is het echter niet mogelijk om zodanig in te grijpen dat de verstuivingsgradiënt tussen strand, zeereep en achterliggende duinen kan worden hersteld. Ingrepen in de zeereep zullen daarom kleinschalig van karakter zijn en vooral een lokaal effect hebben.
Betrokken instanties Waternet
Staatsbosbeheer (SBB)
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.