Login

Hydrotheek

Record nummer 2219429
Titel Natura 2000-ontwerpbeheerplan Drentsche Aa-gebied (25)
toon extra info.
opgesteld door: Dienst Landelijk Gebied, Staatsbosbeheer
Auteur(s) Dienst Landelijk Gebied, Utrecht, Staatsbosbeheer, Amersfoort
Uitgever [Assen] : Provincie Drenthe
Jaar van uitgave 2016
Pagina's 1 online resource (PDF, 307 pages) illustrations
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting De essentie van het Drentsche Aa-gebied is dat het een gevarieerd beekdallandschap is, met een brede schakering aan habitattypen die vaak mozaïekvormig in het landschap zijn gerangschikt. De meeste habitattypen zijn gebonden aan beekdalen en beekdalflanken, maar er zijn ook droge, min of meer grondwateronafhankelijke habitattypen aangewezen. Al met al is het Drentsche Aagebied een van de best bewaarde (laagland)beekdallandschappen van Nederland. In elk geval zijn nog complete gradiënten van het beekdal aanwezig, van brongebied tot benedenloop. Ook dwars op de beek zijn nog veel natuurlijke gradiënten aanwezig, met op de beekdalflanken nog relatief gave ecohydrologische situaties. Ook omvat het aangewezen gebied een aantal gave en kenmerkende heideterreinen. Ten slotte is het Drentsche Aa-gebied aangewezen voor een aantal vissoorten en de kamsalamander.
Betrokken instanties Ministerie van Economische Zaken
Staatsbosbeheer (SBB)
Provincie Drenthe
Provincie Groningen
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.